HELLERUP GLASVÆRK 1875-1975

HOP TIL - JUMP TO

HISTORISK INFORMATION   -   HISTORICAL INFORMATION
DESIGNS ÅRSTAL ORDEN   -   DESIGNS YEARLY ORDER
SIGNATUR EKSEMPLER   -  
SIGNATURE EXAMPLES
 

 
HISTORISK INFORMATION   -   HISTORICAL INFORMATION

Selskabet A/S Tuborgs Fabrikker påbegyndte byggeriet af "Hellerup Glasværk" i foråret 1875.

1875-1881 A/S TUBORGS FABRIKKER

24. juni, 1875 - Produktionen af flasker påbegyndes med 14 flaskemagere.

1881-1975 A/S KASTRUP GLASVÆRK

1881 - Heymann sanerer Tuborgs fabrikker og herunder blev glasværket solgt til A/S Kastrup Glasværk og startet op under navnet Hellerup Glasværk i september 1881.

1912 - Den først Owens-maskine tages i brug på Hellerup Glasværk.

15. juni 1975 - Hellerup Glasværk lukkes efter 100 års drift.
 

DESIGNS ÅRSTAL ORDEN   -   DESIGNS YEARLY ORDER
HEIDELBERG
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1905
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
ØLFLASKE KORKPROP
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1912
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
PORTVIN
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1915
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
CARLSBERG MINERALVAND
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1922
Kastrup Glasv. - Hellerup Glasv.
Kastrup Glasværk
ØLFLASKE "SKULDER"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1930
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
STJERNEN "SKULDER
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1936
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
CARLSBERG
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1938
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
WIIBROE BRYGHUS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1938
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
BIE BRYGHUS
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1938
Kastrup Glasv. - Hellerup Glasv.
Kastrup Glasværk
TUBORG "SKULDER"
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1938
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
STJERNEN
Klik på foto eller link for at gå til flaske undersiden for denne type - Click on photo or link to go to the bottle subpage for this bottle type.
1947
Hellerup Glasværk
Kastrup Glasværk
 
 
 
 
 

SIGNATUR EKSEMPLER

Gravering af signatur på glas emner ses fra ca. 1940 og frem til slutning af 1980'erne start af 1990'erne, hvorefter signering via laser teknik begynder at blive udbredt.

Det er mit indtryk at gravering af signatur på produktions emner har været tilfældigt i forhold til hvor meget der blev graveret af den samlede produktion og ret afgørende hvor meget tid personale havde i overskud til at udføre den ret tidskrævende proces.

I slutningen af 1980'erne synes signerede eksemplarer at være i noget mindre antal end det man kan se i 1960'erne og 1970'erne, kan skyldes at man stadig i denne periode stadig havde en del slibere og gravører beskæftiget.

Unika og prøveemner til forskel blev alle påført en signering enten af den pågældende glaspuster, ansat der var dygtig til gravering eller også designeren selv.
 

SIGNATURE EXAMPLES

Engraving of signature on glass is to be seen approx. 1940 and proceeds to the end of 1980s and start of the 1990s, after that signature is beginning to be done by laser technique.

It is my impression that engravings of signature on production subjects has been random done as to how many items of the production that did receive a signature, did depend very much on how much spare time employees to do this quit time consuming process.

In the end of the 1980s it seems that signature to items is quit less in numbers than you will find in the 1960s and the 1970s, perhaps that is due to that there still was quit a few cutters and engravers employed yet.

Unique (one of a kind) items, test items (mostly 2-9 items) was all engraved with signature often done bye the glassblower, an employee a skilled engraver or even the designer self.

 

 

 

 
[Startside] [Glas museum - Glass museum] [Mine links - My Links] [Glas salg - Glass sale]

Alt indhold på hjemmesiden tilhører og er copyright www.HarderNet.dk
Kopiering, eftertryk eller anden gengivelse af billeder og tekst er ikke tilladt, uden skriftlig tilladelse.

Dansk glasværks reference museum - www.hardernet.dk - Danish Glassworks resource museum

All content on this website is copyright of
www.HarderNet.dk
Do not copy, reprint or otherwise redistribute the text or images on this site without the express permission.

 

Locations of visitors to this page